அஷேரா – விமர்சனக் கட்டுரைகள்

அஷேரா! சிதறிய எறும்புகளின் கதை – ஜேகே

அஷேரா! சொல்லப்படாத கதை – வெ.நீலகண்டன்

அஷேரா! மனதின் தீராத இருட் கயத்தில் முட்டி பய முறுத்தும் சாவின் தொடுதல் – கோணங்கி

அஷேரா! காலங்கடந்தும் வாழவல்ல ஒரு படைப்பு – எஸ்.கே.விக்னேஸ்வரன்

அஷேரா! ஆறாவடுவின் தொடர்ச்சி – மல்லியப்புசந்தி திலகர்

அஷேரா! உடல் உள ஏக்கங்களின் தேடல் – நிலாந்தி சசிகுமார்

அஷேரா! ஈழத்தின் இன்னொரு முகம் – திராவிடமணி

அஷேரா! நீரோட்ட ஆழம் – கஜுரி புவிராசா

அஷேரா! அற்புதம்மான் – நெற்கொழுதாசன்

அஷேரா! புனிதங்களை அசைக்கும் மொழிக்கற்கள் – சுரேகா பரமன்

அஷேரா! மனதை விட்டு அகலாத அற்புதம் – உமா ஆனந்த்

அஷேரா! ஒரு திரைக்கதைக்குரிய நாவல் – கிசாந்த்

அஷேரா! சொல்லாமல் சொல்லும் புதிர்கள் – ஜூட் பிரகாஷ்

அஷேரா! நினைவுகளில் தொடரும் போர் – சுரேஷ் பிரதீப்

அஷேரா! அக உணர்வுகளின் திறப்பு – சுரேந்தர்

அஷேரா! பத்திரப்படுத்திய புத்தகம் – சவீதா சேந்தன்

அஷேரா! புனைவெனும் பொய் – நந்தா கந்தசாமி

அஷேரா! ‘இருள்’ என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் – சுபா

‘அஷேராவின்’ புனைவுத் தளத்தை விரிவாக்கத் தூண்டும் வாசகப்பணி இது – அசுரா

மனப்பிறழ்வின் நாட்குறிப்பேடு அஷேரா – தி.லலிதகோபன்

அந்நிய நிலத்தின் மௌன ஓலம் – வேலு மாலயன்

நிறைவான வாசிப்பு – சரவணன் மாணிக்கவாசகம்