அதிகாரப் பரவலாக்கலும் இலங்கைக்கான பொருத்தப்பாடும்

17 யூன் 2012 சுவிற்சர்லாந்து உரையாடல் அரங்கு நிகழ்வில் சசீவன் ஆற்றிய உரையாடலின் முழுமையான காணொளி. கீழ்வரும் விடயங்கள் குறித்து உரையாடல் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.

Power : History and Devolution
அதிகாரத்தின் வரலாறு.

1. குடும்ப அமைப்பு மற்றும் குழுக்களிடையே அதிகாரம்.
2. நிலப்பிரபுத்துவகால அதிகாரம். (மன்னராட்சி மூலமான மத நிறுவனங்களின் அதிகாரம்)
3. அரசு என்ற எண்ணக்கருவும் அதிகாரமும்.
4. தேசிய இனங்களை மையப்படுத்திய அரசும் அதிகாரமும்.
5. பூர்த்தியடையாத தேசிய அபிலாசைகளும் அதிகாரப் பரவலாக்கமும்

அரசுகளை மையப்படுத்திய அதிகாரப் பரவலாக்கல் என்னும் எண்ணக்கரு

1. தேசிய இனங்களை மையப்படுத்திய அதிகாரப் பரவலாக்கல்.
2. பின்காலனித்துவ காலப்பகுதி – அரசு – அதிகாரப் பரவலாக்கல்
3. பிரதேச அடிப்படையிலான அதிகாரப் பரவலாக்கல்
4. குடியுரிமையும் அதிகாரப் பரவலாக்கமும்
5. அடையாள அரசியலும் அதிகாரப் பரவலாக்கலும்

இலங்கையில் அதிகாரப் பரவலாக்கல்.

1. இலங்கை அரசியலில் அதிகாரத்தின் வரலாறு.
2. அதிகாரப் பகிர்வுக்கான கதையாடல்கள்
3. அதிகாரத்தைக் கையகப்படுத்தும் நோக்கிலான போராட்டம்
4. திம்பு உடன்படிக்கை, 13 அம் சட்டச் சீர்திருத்தம், சந்திரிக்காவின் தீர்வுப்பொதி, இடைக்கால நிர்வாக சபை மற்றும் சமஸ்டி பற்றிய உரையாடல்கள்
5. இலங்கையின் இன்றைய அதிகார வரைபடம்

எவ்வாறான தீர்வு பொருத்தமாக இருக்க முடியும்/கூடும்

1. நவீன இறைமைக் கோட்பாடும் தீர்வும்
2. தென்னாசியப் பிராந்தியத்தில் காணப்படும் அதிகாரப் பரவலாக்கம்
3. இந்திய மேலாதிக்கமும் 13 ஆம் சட்டக் கோவையும்
4. பின் – அடையாள அரசியல் காலமும் அதிகாரப் பரவலாக்கலும்
5. குடியுரிமை, மனித உரிமைகள், குழு அடையாளம், பால் சார்ந்த அடையாளங்கள் மற்றும் இனத்துவ ரீதியிலான அதிகார வரைபடம்.

மார்க்சிய நோக்கிலான அதிகார வரைபடம், மாற்றியமைப்பதற்கான பரிந்துரைகள் மற்றும் அதிகாரச் சமன்பாடு.